document.oncontextmenu=new Function("event.returnValue=false;"); //去掉BlogBus中的广告 GerogeBlog.noAdForBlogBus();
 • Feb 19, 2011我去……《自挂东南枝》太威武了 - [★音符飞扬]

   ↑无弹幕版 男声

  ↑自带弹幕版……吐槽自重……

  以下是歌词(???!)+出处(可能不全且有误??)

  ——————————————————————————————

  (念白)少壮不努力【《长歌行》】
          不如自挂东南枝【《孔雀东南飞》】

  去年今日此门中【《题都城南庄》】
  映日荷花别样红【《晓出净慈寺送林子方》】
  飞流直下三千尺【《望庐山瀑布》 】
  人生长恨水长东【《乌夜啼 (又“相见欢”)》】
  相见时难别亦难【《七律·无题》】
  一别西风又一年【《梅花观怀古其十 》(出自《红楼梦》)】
  明朝散发弄扁舟【《宣州谢朓楼饯别校书叔云》】
  载将离恨过江南【《柳枝词》】
  在河之洲【 《诗经  关雎》】
  月上柳梢头【《生查子》】
  独上兰舟【《一剪梅》】
  问君能有几多愁【《虞美人》】
  却道天凉好个秋【《丑奴儿·书博山道中壁 》】
  青青河畔草【《青青河畔草》】
  二月春风似剪刀【《咏柳》 】
  花落知多少【《春晓》】
  今日少年明日老【《山坡羊》】
  空山新雨后 自挂东南枝【《山居秋暝》】【《孔雀东南飞》】
  欲穷千里目 自挂东南枝【《登鹳雀楼》】【《孔雀东南飞》】
  亲朋无一字 自挂东南枝【《登岳阳楼》】【《孔雀东南飞》】
  人生在世不称意 不如自挂东南枝【《宣州谢朓楼饯别校书叔云》】
  秋风肃肃晨风飔 菊残犹有傲霜枝【《有所思》】【《赠刘景文》】
  廉颇老矣 宛转蛾眉能几时【《永遇乐.京口北固亭怀古》】【《代悲白头翁》】

  举杯邀明月 一枝红杏出墙来【《月下独酌》】 【《游园不值》】
  低头思故乡 一枝红杏出墙来【《静夜思》】【《游园不值》】
  采菊东篱下 一枝红杏出墙来【《饮酒》】【《游园不值》】
  侯门一入深似海 一枝红杏出墙来【《唐诗纪事》】【《游园不值》】
  车辚辚 马萧萧 红杏枝头春意闹【《兵车行》】【《玉楼春》】
  桃之夭夭 且向花间留晚照【《诗经》】【《玉楼春》】
  日边红杏倚云栽【《落第诗》】
  蓬门今始为君开【《客至》 】
  仰天大笑出门去【《南陵别儿童入京》】
  无人知是荔枝来【《过华清宫绝句》】
  卧龙跃马终黄土【《阁夜》】
  美人帐下犹歌舞【《燕歌行》】
  蓬莱文章建安骨【《宣州谢朓楼饯别校书叔云》】
  此时有子不如无【《别老母》】
  诗书万卷【《庐山白鹿洞书院题联》】
  落纸如云烟【《饮中八仙歌》】
  下笔千言【《送丰稷》】
  须无一字不用典【???】
  离题万里若等闲【!!!】
  爷娘闻女来 举身赴清池【《木兰诗》】【《孔雀东南飞》】
  阿姊闻妹来 自挂东南枝【《木兰诗》】【《孔雀东南飞》】
  小弟闻姊来 琵琶声停欲语迟【《木兰诗》】【《琵琶行》】
  横眉冷对千夫指 安能辨我是雄雌【《自嘲》】【《木兰诗》】
  亲射虎 看孙郎 一见知君即断肠【《江城子 密州出猎》】【《井底引银瓶》】
  置彼周行 一树梨花压海棠【《诗经》】【= =||||】
  问君何所之 宣城太守知不知【《送别》】【《红线毯》】
  危楼高百尺 宣城太守知不知【《夜宿山寺》】 【《红线毯》】
  此物最相思 宣城太守知不知【《相思》】【《红线毯》】
  江州司马青衫湿 宣城太守知不知【《琵琶行》】【《红线毯》】
  红酥手 将进酒 你既无心我便休【《钗头凤》】【《将进酒》】
  雨疏风骤 韶华不为少年留【《如梦令》】【《江城子》(秦观)】
  东风不与周郎便 遍插茱萸少一人【《赤壁》】【《九月九日忆山东兄弟》】
  夜深忽梦少年事 惟梦闲人不梦君【《琵琶行》】【《酬乐天频梦微之》】
  后宫佳丽三千人 铁杵磨成绣花针【《长恨歌》】【= =你们懂】
  出师未捷身先死 分明怨恨曲中论【《蜀相》】【《咏怀古迹五首(其三)》】
  满园春色关不住 芦橘杨梅次第开【《游园不值》】【《惠州一绝》 】
  病中垂死惊坐起 笑问客从何处来【《闻乐天授江州司马》】【《回乡偶书》】
  欲得周郎顾 从此君王不早朝【《听筝》】 【《长恨歌》】
  春眠不觉晓 从此君王不早朝【《春晓》】【《长恨歌》】
  无端嫁得金龟婿 从此君王不早朝【《为有》】【《长恨歌》】
  轻拢慢捻抹复挑 从此君王不早朝【《琵琶行》】【《长恨歌》】
  长亭外 古道边 一行白鹭上青天【《送别》】【《绝句》(杜甫)】
  争渡争渡 栗深林兮惊层巅【 《如梦令·常记溪亭日暮》】【《梦游天姥吟留别》李白】
  道路阻且长 不如高卧且加餐【《古诗十九首之一》】 【《酌酒与裴迪》】
  人生不相见 不如高卧且加餐【《赠卫八处士》】【《酌酒与裴迪》】
  驱车登古原 不如高卧且加餐【《登乐游原》】【《酌酒与裴迪》】
  停车坐爱枫林晚 不如高卧且加餐【《山行》】【《酌酒与裴迪》】
  思悠悠 恨悠悠 独立小楼风满袖【《长相思》 】【《鹊踏枝》】
  知否知否 与尔同销万古愁【《如梦令》(李清照)】【《将进酒》】

  ——————————————————————————————

  串词:临池
  原曲:凡心大动《碧海青天》
  增改:凤凰
  翻唱:Amuro

  ——————————————————————————————

  乎……我现在怎么都喜欢听这种古诗词串烧型的东西了呢?想起来前几天看到的囧物:

  首先是个强大的植入广告=____,=   【点开看↓】

   

  然后是个……也算广告吧OTL|||跟上面歌词中红色标记一样,万能的后缀句子……

   自重……自重啊!!!!!

  分享到:

  评论

 • 满眼的“意外XO怎么办”.........好损
  回复我了个去说:
  多背背,对高考有用的【正色】
  2011-02-19 22:36:54